Privacy Policy

Wie zijn wij

Pelletfactory is verdeler van pellets en pelletkachels.  Daarnaast verdelen wij ook terrasverwarmers en BBQ’s op houtpellets.

Contactgegevens:
Pelletfactory
Lichterstraat 75
2870 Puurs

Email: info@pelletfactory.be
Website: www.pelletfactory.be
Tel.: +32 3 369 60 80

Verzamelen van persoonsgegevens

Pelletfactory verzamelt persoonsgegevens via de website (www.pelletfactory.be). Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik.

Cookies op onze website

Op onze website (website url) verzamelen wij enkele gegevens via cookies. We gebruiken deze cookies om onze website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.

Analyse van onze website

Via Google Analytics analyseren wij onze website (website url). De bovenvermelde cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van onze website. Google verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Google Analytics.

Het delen van uw persoonsgegevens

Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel intern. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar. Pelletfactory is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden.

Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op onze website, worden bewaard in onze webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij Easyhost, in de EU. Easyhost verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van Easyhost.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.

Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt Firmanaam onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.

  • Politie
  • Gegevensbeschermingsautoriteit
  • De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
  • De gedupeerden

Pelletfactory zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits Pelletfactory slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt (naam, voornaam en emailadres), is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.

Uw rechten over uw persoonsgegevens

U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Op eenvoudige aanvraag kan u via email inzicht krijgen in uw persoonsgegevens.

Besluit

Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens bij Pelletfactory, dan kan u ons bereiken op onze contactgegevens.